אודות - ניורוביולוגיה

במחלקתנו נעשה שימוש במגוון רחב של טכניקות פיזיולוגיות, אנאטומיות, מולקולאריות וחישוביות לצורך חקירת פעילות מערכת העצבים.
הגישות הניסוייות נעות בין שיטות קלאסיות של רישום פעילות תא בודד באמצעות מיקרואלקטרודות ועד לשיטות מודרניות, כגון מיקרוסקופית פוטונים (two-photon microscopy), אופטוגנטיקה והדמיה פונקציונאלית functional neuroimaging)).
גישות אלה מאפשרות לאפיין את תפקודי מערכת העצבים מרמת התא הבודד ועד לרמה המערכתית של המוח השלם, ואף לבחון את פעילות המוח במהלך מצבים שונים, כדוגמת חישה, פעילות מנטלית או תנועה.    
פלסטיות עצבית, המעורבת בתהליכי התפתחות וזיכרון, נחקרת הן ברשתות עצבים קטנות בתרבית והן במוח השלם, ע"י שימוש בשיטות חדשניות, המבוססות על הנדסה גנטית לביטוי חלבונים פלורסנטיים מדווחי-פעילות וחלבוני הפעלה רגישי-אור.
מחקרים תיאורטיים וחישוביים מאחדים את המידע הרב המצטבר מהגישות הניסוייות, ומסייעים בגיבוש היפותזות הניתנות לחקירה. המחקרים החישוביים כוללים פיתוח מודלים של תאי עצב בודדים, מעגלים מקומיים ואף של עמודות בקורטקס של יונקים. מטרת מחקרים אלה הינה להבהיר כיצד תכונותיהם של תאי עצב וסינפסות, וכן מבנה התאים והקשרים בניהם (ה-“connectome”) תורמים לתפקודים מוחיים.
מיזמי מחקר נוספים מתמקדים בקידום טכנולוגיות עתידיות, כגון בניית שבבים אלקטרוניים להשגת "ממשק מוח-מכונה" יעיל, ולימוד כיצד פותרת הביולוגיה משימות בקרת תנועה מורכבות - מחקר התורם לפיתוח דור חדש של רובוטים.
חברי מחלקה רבים משוייכים לגופים הבאים:
  • המרכז הבין-תחומי לחישוביות עצבית (Interdisciplinary Center for Neural Computation (ICNC
  • המרכז ע"ש אדמונד ולילי ספרא למדעי המוח (Edmond and Lily Safra Center for Brain Sciences (ELSC .