אודות - גנטיקה

מחלקתנו מטפחת התבוננות רחבה על תחום הגנטיקה והאפיגנטיקה.
מבין תריסר קבוצות המחקר במחלקה חוקרים חלקנו כיצד מועברים גנים, כרומוזומים וגנומים שלמים מדור לדור. קבוצות אחרות חוקרות כיצד נארז הגנום בגרעין, מוגן ע"י טלומרים, ומתוקן בעקבות נזק. קבוצות נוספות מתמקדות בשאלה כיצד מתבטא ומבוקר הגנום, כיצד משועתק ומבוקר הרנ"א, וכיצד מאפשרת בקרה כזו את התפתחותם של סוגי תאים שונים. במחלקה קבוצות המתמקדות במיפוי הגנום ובזיהוי גנים ספציפיים המקושרים לתכונות שונות או למחלות, וכן קבוצות המתמקדות באבולוציה מולקולרית של גנטיקה ואפיגנטיקה של תכונות אנושיות ייחודיות.
קבוצות המחקר במחלקה עושות שימוש ביצורי מודל (model organism)  שונים מכל שלוש המערכות – פטריות, צמחים ובעלי חיים – הן ברמת האורגניזם השלם והן ברמת התא הבודד, תוך שימוש בסוגי תאים שונים ביניהם תאי גזע עובריים.
הצלחנו להשיג איזון בין כיסוי מגוון רחב של תחומי עניין לבין שמירה על חפיפה חלקית והתאמה בין קבוצות המחקר השונות. שילוב זה מאפשר חילופי רעיונות פוריים ויצירת שיתופי פעולה מקוריים, ויוצר קהילה מדעית פעילה ותוססת בעלת תחושת זהות וגאוות יחידה עמוקים. 

ללימודים לתואר מוסמך ומסלול ישיר לדוקטורט בחוג לגנטיקה - לחץ כאן