אא"ה, סמינר שבועי

מועד
03/12/2019 - 14:00
Add to Calendar

מיקום
חדר סמינרים, בנין ברמן

Speaker: Dr. Viraj Torsekar,Dror Hawlena's lab,HUJI

Title: Ecology of predator-prey interactions in the context of prey reproductive decisions