אא"ה, סמינר שבועי

מועד
29/10/2019 - 14:00
Add to Calendar

מיקום
חדר סמינרים, בנין ברמן

Speaker: Judith Wexler, Department of EEB, HUJI

Title: Hemimetabolous insects elucidate the origin of sexual development via alternative splicing