אא"ה, סמינר שבועי

מועד
14/05/2019 - 12:00
Add to Calendar

מיקום
חדר סמינרים, בנין ברמן

Speaker: Adi Livnat, Haifa University

Title: The role of sex in evolution and the nature of mutation