אא"ה, סמינר שבועי

מועד
19/03/2019 - 12:00
Add to Calendar

מיקום
חדר סמינרים, בנין ברמן

Speaker: Dr. Takuya Iwamura, Department of Zoology, Tel Aviv University

Title:  Why do we want to incorporate human to biology?