אא"ה, סמינר שבועי בזום

מועד
22/12/2020 - 14:00
Add to Calendar

מיקום
https://huji.zoom.us/j/86343866187?pwd=bmpyUU5BN2VheGJIL2pCcWxxM28vdz09

Speaker: Dr. Vivek Nityananda, Newcastle University 

Title: Stereo vision and prey detection in the praying mantis

https://huji.zoom.us/j/86343866187?pwd=bmpyUU5BN2VheGJIL2pCcWxxM28vdz09