אא"ה, סמינר מיוחד

מועד
05/03/2020 - 10:00
Add to Calendar

מיקום
חדר סמינרים, בנין ברמן

Speaker: Dr. Ivan Magalhaes, The Bernardino Rivadavia Natural Sciences Argentine Museum, Buenos Aires, Argentina

Title: Systematics of Sicariidae spiders: evolutionary origin, biogeography, and taxonomy of Loxosceles violin spiders in Israel