אא"ה, סמינר מיוחד

מועד
18/02/2020 - 12:00
Add to Calendar

מיקום
חדר סמינרים, בנין ברמן

Speaker: Prof. Rohini Balakrishnan, Centre for Ecological Sciences, Indian Institute of Science, Bangalore, India

Title: Communication in the cacophony