חברי הקבוצה

דוא"ל טלפון פקס משרד אתר החוקר/ת תפקיד
פרופ' שגיב שיפמן פרופ' שגיב שיפמן 02-65-85396 02-6586975 סילברמן 2-317 אתר החוקר ראש קבוצת מחקר
ד"ר גליה מונדרר רוטקוף 02-65-85045 סילברמן 2-315 מנהל/ת מעבדה
גב' נטע הרמן 02-65-85045 סילברמן 2-315 תלמיד/ת דוקטורט
גברת רעות סולימן לביא גב' רעות סולימן לביא 02-65-85045 סילברמן 2-315 תלמיד/ת דוקטורט
גב' ענבר קוצר 02-65-85045 סילברמן 2-315 תלמיד/ת דוקטורט
גברת שחר שוחט גב' שחר שוחט 02-65-85045 סילברמן 2-315 תלמיד/ת דוקטורט
גב' אלנה אמלן 02-65-85045 סילברמן 2-315 תלמיד/ת מוסמך
מר יהל כהן 02-65-85045 סילברמן 2-315 תלמיד/ת מוסמך