חברי הקבוצה

דוא"ל טלפון פקס משרד אתר החוקר/ת תפקיד
פרופ' דודי צפתי פרופ' יהודה צפתי 02-65-84902 סילברמן 2-411 אתר החוקר ראש קבוצת מחקר
גברת איה עוואד גב' איה עוואד 02-65- סילברמן 2-4XX תלמיד/ת דוקטורט