חברי הקבוצה

דוא"ל טלפון פקס משרד אתר החוקר/ת תפקיד
פרופ' ניר פרידמן פרופ' ניר פרידמן 02-5494557 סילברמן 2-313 אתר החוקר ראש קבוצת מחקר
ד"ר איילת רהט 02-65-84295 סילברמן 2-3XX מנהל/ת מעבדה
מר אלון אפלבוים מר אלון אפלבוים 02-65- סילברמן 2-3XX תלמיד/ת דוקטורט