חברי הקבוצה

דוא"ל טלפון פקס משרד אתר החוקר/ת תפקיד
ד"ר אמיר עדן ד"ר אמיר עדן 02-65-84981 סילברמן 3-564 אתר החוקר ראש קבוצת מחקר
ד"ר שרה איזק 02-65- סילברמן 2-5XX מנהל/ת מעבדה