חברי הקבוצה

דוא"ל טלפון פקס משרד אתר החוקר/ת תפקיד
פרופ' רן נתן פרופ' רן נתן 02-65-84314 02-6584741 ברמן -102 אתר החוקר ראש קבוצת מחקר
מר יואב ברטן מר יואב ברטן 02-65-86093 02-6586080 מנהל/ת מעבדה
מר דוד שהמי מר דוד שהמי 02-65-86110 תלמיד/ת דוקטורט
גב' סנדרה תורג'מן 02-65-86110 02-6586080 ברמן -303 אתר החוקרת תלמיד/ת דוקטורט