חברי הקבוצה

דוא"ל טלפון פקס משרד אתר החוקר/ת תפקיד
פרופסור יעקב נחמיאס פרופ' יעקב נחמיאס 02-65-84406 02-6585418 סילברמן 3-512 אתר החוקר ראש קבוצת מחקר
ד"ר מירב כהן 02-65-85416 סילברמן 3-5XX מנהל/ת מעבדה
מר אהרון כהן מר אהרון כהן 02-65- תלמיד/ת דוקטורט