חברי הקבוצה

דוא"ל טלפון פקס משרד אתר החוקר/ת תפקיד
פרופ' ערן משורר פרופ' ערן משורר 02-65-85161 02-6586975 סילברמן 2-541 אתר החוקר ראש קבוצת מחקר
ד"ר מלכה נסים-רפיניא 02-65-85144 סילברמן 2-543 אתר אישי מנהל/ת מעבדה
גב' יעל ריבק 02-65-85144 02-6586073 מזכיר/ה אישי/ת
ד"ר אילת-השחר כהן 02-65-85144 סילברמן 2-542 חוקר/ת
מר דניאל בטירב 02-65-85144 סילברמן 2-542 תלמיד/ת דוקטורט
גב' מוריה בן-ישי 02-65-85144 סילברמן 2-542 תלמיד/ת דוקטורט
גב' ג'וליאן וגאס 02-65-85144 סילברמן 2-541 תלמיד/ת דוקטורט
גב' לאה כהן 02-65-85144 02-6586073 סילברמן 2-542 תלמיד/ת דוקטורט
מר פטריק לים 02-65-85144 סילברמן 2-541 תלמיד/ת דוקטורט
גב' תמר סגל 02-65-85144 סילברמן 2-542 תלמיד/ת דוקטורט
גב' וולאא עויס 02-65-85144 סילברמן 2-542 תלמיד/ת דוקטורט
מר בנימין קפא 02-65-85144 סילברמן 2-543 תלמיד/ת דוקטורט
מר מתן שורק 02-65-85144 סילברמן 2-542 תלמיד/ת דוקטורט
גב' טליה רורליך 02-65-85144 סילברמן 2-544 תלמיד/ת מוסמך