חברי הקבוצה

דוא"ל טלפון פקס משרד אתר החוקר/ת תפקיד
פרופ' בת-שבע כרם פרופ' בת שבע כרם 02-65-85689 סילברמן 2-590 אתר החוקרת ראש קבוצת מחקר
ד"ר מיכל טור-סיני 02-65-85122 סילברמן 2-5XX מנהל/ת מעבדה
גב' אלין קדוש 02-65-84118 סילברמן 2-5XX מזכיר/ה אישי/ת
מר דן סרני מר דן סרני 02-65- סילברמן 2-5XX תלמיד/ת דוקטורט