חברי הקבוצה

דוא"ל טלפון פקס משרד אתר החוקר/ת תפקיד
ד"ר אלון זסלבר פרופ' אלון זסלבר 02-65-85758 סילברמן 2-540 אתר החוקר ראש קבוצת מחקר
ד"ר יפעת אליעזר 02-65-85758 סילברמן 2-532 מנהל/ת מעבדה
מר אייל איצקוביץ מר איל איצקוביץ 02-65-85758 סילברמן 2-5XX תלמיד/ת דוקטורט
גברת נעה דשא גב' נעה דשא 02-65- סילברמן 2-5XX תלמיד/ת דוקטורט