חברי הקבוצה

דוא"ל טלפון פקס משרד אתר החוקר/ת תפקיד
ד"ר דרור הבלנה פרופ' דרור הבלנה 02-65-85878 02-6584741 ברמן -210 אתר החוקר ראש קבוצת מחקר
מר נבו שגיא מר נבו שגיא 02-65- תלמיד/ת דוקטורט