חברי הקבוצה

דוא"ל טלפון פקס משרד אתר החוקר/ת תפקיד
ד"ר דרור הבלנה פרופ' דרור הבלנה 02-65-85876 02-6584741 ברמן -210 אתר החוקר ראש קבוצת מחקר