חברי הקבוצה

דוא"ל טלפון פקס משרד אתר החוקר/ת תפקיד
פרופ' מרשל דבור פרופ' (אמריטוס) מרשל דבור 02-65-85085 02-6584480 סילברמן 3-533 אתר החוקר ראש קבוצת מחקר אמריטוס
גב' ילנה פישמן 02-65- סילברמן 2-516 מנהל/ת מעבדה
ד"ר אן מינרט-פטל 02-65-85895 סילברמן 3-516 תלמיד/ת פוסט-דוקטורט