חברי הקבוצה

דוא"ל טלפון פקס משרד אתר החוקר/ת תפקיד
פרופ' יוסי גרינבאום פרופ' (אמריטוס) יוסי גרינבאום 02-65-85995 סילברמן 2-428 אתר החוקר ראש קבוצת מחקר אמריטוס