חברי הקבוצה

דוא"ל טלפון פקס משרד אתר החוקר/ת תפקיד
פרופ' נסים בנבניסטי פרופ' נסים בנבניסטי 02-65-86774 02-6584972 סילברמן 2-340 אתר החוקר ראש קבוצת מחקר
דר' עפרה ינוקה ד"ר עפרה ינוקא 02-65-85195 סילברמן 2-340 מנהל/ת מעבדה
גב' קרול בוניך גב' קרול בוניך 02-65-84803 סילברמן 2-340 מזכיר/ה אישי/ת
תמר גולן-לב גב' תמר גולן-לב 02-65-85195 סילברמן 2-340 חוקר/ת
גברת שירן בר גב' שירן בר 02-65-85195 סילברמן 2-340 תלמיד/ת דוקטורט
מר אורי וייסביין מר אורי וייסביין 02-65-85195 סילברמן 2-340 תלמיד/ת דוקטורט
מר דן ורשקוב מר דן ורשקוב 02-65-85195 סילברמן 2-340 תלמיד/ת דוקטורט
מר עידו שגיא מר עידו שגיא 02-65-85195 סילברמן 2-340 תלמיד/ת דוקטורט