חברי הקבוצה

דוא"ל טלפון פקס משרד אתר החוקר/ת תפקיד
פרופ' גיא בלוך פרופ' גיא בלוך 02-65-84320 02-6584741 ברמן -114 אתר החוקר ראש קבוצת מחקר
גב' מירה כהן 02-65-85809 מנהל/ת מעבדה
גב' מירה כהן 02-65-84270 ברמן -116 מנהל/ת מעבדה
ד"ר משה (מוקי) נגרי 02-65-84270 ברמן -116 אתר החוקר תלמיד/ת פוסט-דוקטורט
ד"ר אטול קומר פנדי 02-65-84270 ברמן -112 אתר החוקר תלמיד/ת פוסט-דוקטורט
ד"ר חנה שולה 02-65-84270 ברמן -113 אתר החוקר תלמיד/ת פוסט-דוקטורט
מר אוליבר זיהלר 02-65-84270 ברמן - אתר החוקר תלמיד/ת דוקטורט
גב' אוזלם גונולקירמז קנקלר 02-65-84270 ברמן -112 אתר החוקר תלמיד/ת דוקטורט
גב' מעין פרנקו 02-65-84270 ברמן -116 אתר החוקרת תלמיד/ת מוסמך