חברי הקבוצה

דוא"ל טלפון פקס משרד אתר החוקר/ת תפקיד
ד"ר אמנון בוקסבוים ד"ר אמנון בוקסבוים 02-5494573 02-5494605 סילברמן -500 אתר החוקר ראש קבוצת מחקר
ד"ר נילי אבידן 02-65- מנהל/ת מעבדה
מר אהרון אולנדר 02-65- תלמיד/ת דוקטורט
מר שלומי בריאל 02-65- תלמיד/ת דוקטורט
מר אורן וינטנר 02-65- תלמיד/ת דוקטורט
גב' נעמה סרבניק 02-65- תלמיד/ת דוקטורט