חברי הקבוצה

דוא"ל טלפון פקס משרד אתר החוקר/ת תפקיד
פרופ' בני ארואטי פרופ' בנימין ארואטי 02-65-85915 02-6584547 סילברמן 3-519 אתר החוקר ראש קבוצת מחקר
גב' אפרת זלוטקין-ריבקין 02-65-85972 סילברמן 3-5XX מנהל/ת מעבדה