חברי הקבוצה

דוא"ל טלפון פקס משרד אתר החוקר/ת תפקיד
ד"ר דפנה נחמני ד"ר דפנה נחמני 02-65-84056 סילברמן 3-606 אתר החוקרת ראש קבוצת מחקר
ד"ר עדי רכס ד"ר עדי רכס 02-65- סילברמן 2-417 תלמיד/ת פוסט-דוקטורט