חברי הקבוצה

דוא"ל טלפון פקס משרד אתר החוקר/ת תפקיד
ד"ר גיל גרינבאום ד"ר גיל גרינבאום 02-65- סילברמן 3-608 אתר החוקר ראש קבוצת מחקר