חברי הקבוצה

דוא"ל טלפון פקס משרד אתר החוקר/ת תפקיד
ד"ר מיכל רבני ד"ר מיכל רבני 02-65-85705 סילברמן 2-516 אתר החוקרת ראש קבוצת מחקר
גב' אפרת אסולין 02-65-85576 סילברמן 2-5XX מנהל/ת מעבדה