חברי הקבוצה

דוא"ל טלפון פקס משרד אתר החוקר/ת תפקיד
דר' מיקי לונדון ד"ר מיכאל (מיקי) לונדון 02-65-86337 גודמן -2103 אתר החוקר ראש קבוצת מחקר