חברי הקבוצה

דוא"ל טלפון פקס משרד אתר החוקר/ת תפקיד
ד"ר יונתן צור ד"ר יונתן צור 02-65-85442 סילברמן 2-578 אתר החוקר ראש קבוצת מחקר
דר' חנה אשש ד"ר חנה אשש 02-65-84298 סילברמן 2-560 מנהל/ת מעבדה
מר ישראל רפפורט מר ישראל רפפורט 02-65-84298 סילברמן 2-562 תלמיד/ת דוקטורט
מר חסן אישתיה 02-65-84298 סילברמן 2-562 תלמיד/ת מוסמך