חברי הקבוצה

דוא"ל טלפון פקס משרד אתר החוקר/ת תפקיד
פרופ, לירן כרמל פרופ' לירן כרמל 02-65-85103 סילברמן 2-426 אתר החוקר ראש קבוצת מחקר
לילי אגרנט-תמיר ד"ר לילי אגרנט-תמיר 02-65-85476 658-4856 - 02 סילברמן 2-342 תלמיד/ת דוקטורט
מר יואב מה טוב 02-65-85476 658-4856 - 02 סילברמן 2-342 תלמיד/ת דוקטורט
גב' אביגיל רבין 02-65-85476 658-4856 - 02 סילברמן 2-342 תלמיד/ת דוקטורט
גב' חן לייבזון 02-65-85476 658-4856 - 02 סילברמן 2-342 תלמיד/ת מוסמך
גב' נעמי רוזן 02-65-85476 658-4856 - 02 סילברמן 2-342 מתכנת/ת