חברי הקבוצה

דוא"ל טלפון פקס משרד אתר החוקר/ת תפקיד
ד"ר פראדה מיגל ד"ר מיגל פראדה 02-65-84306 ברמן -107 אתר החוקר ראש קבוצת מחקר