אקולוגיה, אבולוציה והתנהגות

עברית

אא"ה, סמינר שבועי

אא"ה, סמינר שבועי 3.12.19
03/12/2019 - 14:00
Add to Calendar
חדר סמינרים, בנין ברמן

Speaker: Dr. Viraj Torsekar,Dror Hawlena's lab,HUJI

Title: Ecology of predator-prey interactions in the context of prey reproductive decisions

 

מחלקה - יחידת שירות:

deadline date: 
חמישי, נובמבר 28, 2019

אא"ה, סמינר שבועי

אא"ה, סמינר שבועי 26.11.19
26/11/2019 - 14:00
Add to Calendar
חדר סמינרים, בנין ברמן

Speaker: Prof. Eran Tauber,Haifa University

Title: The circadian clock in Drosophila: Latitudinal clines and molecular evolution of clock genes

 

מחלקה - יחידת שירות:

deadline date: 
רביעי, נובמבר 20, 2019

אא"ה, סמינר שבועי

אא"ה, סמינר שבועי 19.11.19
19/11/2019 - 14:00
Add to Calendar
חדר סמינרים, בנין ברמן

Speaker: Prof. Anat Ben-Zvi,Ben Gurion University of the Negev

Title: Trade-Off between somatic proteostasis and reproduction in C. elegans

 

מחלקה - יחידת שירות:

deadline date: 
שלישי, נובמבר 12, 2019

אא"ה, סמינר שבועי

אא"ה, סמינר שבועי12.11.19
12/11/2019 - 14:00
Add to Calendar
חדר סמינרים, בנין ברמן

Speaker: Dr. Tamar Guy-haim, Israel Oceanographic and Limnological Research (IOLR)

Title: Ocean-Hitchhikers: The biogeography and physiology of marine zoochorous dispersal and bioinvasions

מחלקה - יחידת שירות:

deadline date: 
רביעי, אוקטובר 30, 2019

אא"ה, סמינר שבועי

אא"ה, סמינר שבועי 5.11.19
05/11/2019 - 14:00
Add to Calendar
חדר סמינרים, בנין ברמן

Speaker: Dr. Oren Kolodny, EEB Department, HUJI

Title: Why did Moderns replace Neanderthals and not vice versa? And what took them so long?!?

מחלקה - יחידת שירות:

deadline date: 
רביעי, אוקטובר 30, 2019

אא"ה, סמינר שבועי

אא"ה, סמינר שבועי 29.10.19
29/10/2019 - 14:00
Add to Calendar
חדר סמינרים, בנין ברמן

Speaker: Judith Wexler, Department of EEB, HUJI

Title: Hemimetabolous insects elucidate the origin of sexual development via alternative splicing

מחלקה - יחידת שירות:

deadline date: 
חמישי, אוקטובר 24, 2019

אא"ה, סמינר שבועי

אא"ה, סמינר שבועי 4.6.19
04/06/2019 - 12:00
Add to Calendar
חדר סמינרים, בנין ברמן

Speaker: Dr. Einat Hazkani-Covo, Open University of Israel

Title: Abundance and significance of mitochondrial and plastid insertions into the nuclear genome

 

מחלקה - יחידת שירות:

deadline date: 
שלישי, מאי 28, 2019

עמודים