מוני סנטילציה

Beta Radiation

  • Scintillation Counter Tri-carb 2900 TR (Perkin Elmer)

Gamma Radiation

  •  (Kontron)