אנאליזות מאסה (נוזלים וגזים)

  

LCMS (Liquid Chromatography Mass Spectrometry)

GCMS (Gas Chromatography Mass Spectrometry)