Zohary Daniel

Prof. (Emeritus) Daniel Zohary
2016 - 1926
Archaeobotany - the Origin of Cultivated Plants
Ecology, Evolution & Behavior

פרופ' דניאל זהררי נולד בירושלים בשנת 1926. הוא החל את לימודיו באוניברסיטה העברית בשנת 1945 אך עם פרוץ מלחמת השחרור התגייס לפלמ"ח. עם סיום המלחמה חזר ללימודיו באוניברסיטה, וסיים בה לימודי מוסמך בבוטניקה ובגיאולוגיה. את לימודי הדוקטורט עשה באוניברסיטת ברקלי ועם סיום לימודיו ב-1956 התקבל כחבר סגל במחלקה לגנטיקה באוניברסיטה העברית. בהמשך שרת כראש המכון למדעי החיים והקים את המחלקה לאבולוציה, סיסטמטיקה ואקולוגיה. פרופ' זהרי היה מחלוצי המחקר על האבולוציה של צמחי תרבות בעולם, וספרו על מוצא צמחי התרבות נחשב ל'תנך' של המחקר המדעי בתחום. בשנת 2012, בהיותו בן 86, פרסם מהדורה רביעית ומעודכנת של הספר, וזו זכתה עד היום ליותר מ-3000 ציטוטים, הישג נדיר ברמה עולמית עבור חוקרים בשיא הקריירה שלהם! בן 90 היה במותו.

Prof. Zohary with students
Prof. Daniel Zohary