Nathan De-Groot

Prof. (Emeritus) Nathan (Hugo) De-Groot
2018 - 1926
Biological Chemistry

פרופ' נתן דה-גרוט נולד בהולנד בשנת 1926. בשנות המלחמה שהה שם במחבוא, ובשנת 1946 עלה ארצה, והחל ללמוד באוניברסיטה העברית. לימודיו הופסקו בזמן מלחמת העצמאות, עת  לחם באיזור גוש עציון וירושלים. לאוניברסיטה חזר יחד עם יתר הסטודנטים בשנת 1949, וב-1952 קיבל תואר "מוסמך" בכימיה ובקטריולוגיה. ב-1959 קיבל תואר דוקטור. לאחר התמחות באוניברסיטה של ויסקונסין הצטרף כמרצה  לסגל האקדמי של האוניברסיטה בשנת 1962.
לאורך שנות עבודתו עסק פרופ' דה-גרוט בהיבטים שונים של המסלול לביטוי הגנום ובקרתו, כאשר בכל שלב במחקרו התמקד בנושאים פורצי הדרך שנחקרו באותה עת. בשנים הראשונות עסק בתרגום messenger RNA (mRNA) לחלבון. במחקרו הוכיח כי על פני הריבוזום קיים אתר יחיד לקישור  transfer RNA (tRNA), וכי לאחר הקישור משתנה מבנה הריבוזום, כך שנוצר מקום קישור נוסף למולקולת tRNA נוספת. היום נלמדות עובדות אלה בכל קורס בסיסי בביוכימיה ברחבי העולם. בהמשך החל פרופ' דה-גרוט להתעניין במנגנוני הבקרה המפקחים על ייצור מגוון החלבונים בתא ובהטבעה גנומית. במהלך עבודתו המדעית פרסם פרופ' דה-גרוט כ-140 מאמרים.
פרופ' דה-גרוט היה ממקימי המחלקה לכימיה ביולוגית במכון למדעי החיים. בנוסף לעבודתו המדעית, תרם פרופ' דה-גרוט תרומה משמעותית להוראה במכון כמורה מוערך במגוון קורסים, כולל קורסי מעבדה חדשניים אותם פיתח, וכיו"ר ועדת הלימודים של המכון. בשנות ה-60 וה-70 היה פעיל גם בהתפתחות אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, ובמשך מספר שנים הרצה והפעיל מעבדות תלמידים גם שם.
בן 92 היה במותו. יהא זכרו ברוך.

Obituaries

Prof. Nathan (Hugo) De-Groot