האוניברסיטה העברית בירושלים
עמוד הבית
English
חיפוש מתקדם
לימודים לתואר בוגר

   
   
 
I.  תאור כללי
לימודי הבוגר בחוג למדעי החיים מקנים לתלמידים ידע בסיסי ומציידים אותם בכלים הדרושים לעיסוק בבעיות ברמה המולקולרית, התאית, האורגניזמית והעל-אורגניזמית (סביבתית), בתחומים הבאים: ביוכימיה מבנית ומולקולרית ופרוטיאומיקה, גנטיקה וגנומיקה, ביולוגיה תאית והתפתחותית, מיקרוביולוגיה, מדעי הצמח, אבולוציה, אקולוגיה, התנהגות בעלי חיים ומדעי המוח. מטרת לימודי הבוגר הינה להעניק לתלמידים בסיס רחב ומעמיק של ידע במגוון התחומים הנ"ל לקראת התמחות בלימודיהם המתקדמים.
בשנה הראשונה של לימודי הבוגר, מורכבים הלימודים מקורסי יסוד (מתמטיקה, פיסיקה, כימיה ותכנות) וממבואות בתחום מדעי החיים (ביוכימיה, גנטיקה, ביולוגיה של התא וביולוגיה של האורגאניזם). בשנה השניה נלמדים בסמסטר הראשון קורסי מבוא נוספים (אקולוגיה וביולוגיה של אוכלוסיות, ביולוגיה מולקולרית, מדעי הצמח, מיקרוביולוגיה, פיזיולוגיה ואבולוציה). החל מהסמסטר השני בשנה השניה ולאורך כל השנה השלישית מרכיבים התלמידים תכנית לימודים אישית בהתאם לתחומי התעניינותם מתוך מגוון רחב מאד של קורסים.
 
 
  
   
   
   
 
ניתן ללמוד ביולוגיה במסלול חד-חוגי או במסלול דו-חוגי עם  צירופים שונים ומגוונים.  להלן פירוט כלל תוכניות הלימודים האפשריות.
השילובים הבאים הינם מסלולים מובנים, ויתרונם במניעת התנגשויות בין קורסים מחוגים שונים:
 
בנוסף, מציע החוג למדעי החיים לימודים במסגרת תכנית "אתגר", המיועדים לתלמידים מצטיינים, אשר אותרו מראש. תכנית זו מיועדת לתלמידים המעוניינים בהרחבה ובהעמקה של לימודיהם. תכנית "אתגר" משלבת לימודים ייחודיים בקבוצות קטנות, בצד לימודים משותפים עם יתר תלמידי החוג, והיא מעודדת ומטפחת את הלימוד העצמאי ואת יכולות החקר של הסטודנט. התכנית מאפשרת השתלבות בעבודת מחקר עצמאית באחת ממעבדות המחקר במכון למדעי החיים. בתכנית "אתגר" ניתן ללמוד במסלול מדעי החיים במסלול  חד חוגי או דו-חוגי . לא ניתן ללמוד במסגרת תכנית "אתגר" במסלולים: צירוף פסיכולוגיה ומדעי החיים או תכנית משולבת במדעי המחשב וביולוגיה חישובית.
 
 
 
   
      
    
    
    
III. צרו קשר
   
*מרכז מידע ורישום, מדור רישום וקבלה, האוניברסיטה העברית
 
*משרד לענייני הוראה, המכון למדעי החיים
  
       
           
 
 
 
 
IV. קבלה
    
   V. רישום לקורסים 
  • שנה א' בהתאם להודעה שתתקבל ממזכירות הפקולטה
  • שנה ב' וג' בהתאם להודעה שתתקבל ממזכירות הפקולטה
            
 
 
V. התמצאות

 

VI. סיוע כספי

   

    

     

VII. מגורים בירושלים

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


 
 
המכון למדעי החיים ע"ש אלכסנדר סילברמן הפקולטה למדעי החיים האוניברסיטה העברית בירושלים האוניברסיטה העברית בירושלים