מסלול לימודים לתלמידי מוסמך מצטיינים מד"ע תשפ"ב

מידע כללי
התכנית מיועדת לתלמידים מצטיינים, העומדים לסיים או סיימו תואר ראשון במדעי החיים או בתכניות משולבות עם מדעי החיים בכל מוסדות ההשכלה הגבוהה בארץ. 
משתתפי תכנית מד"ע יהוו עתודה לחוקרים במדעי החיים בישראל - הפרופסורים של המחר!
תלמידים אלה יתקבלו ללימודי מוסמך עם אפשרות מעבר לדוקטורט במסלול ישיר - דבר שיאפשר את קיצור זמן קבלת התואר דוקטור. 
 
כל התלמידים בתכנית מד"ע יקבלו משרת עוזר הוראה במכון למדעי החיים ויידרשו ללמד בהתאם. (לתלמידים תינתן סדנה לשיפור ההוראה ע"י היחידה להוראה למידה.)
 
תמיכה כלכלית

לתלמידים שיתקבלו לתכנית מתוכננת תמיכה כלכלית מהגבוהות בישראל. התמיכה כוללת: 

 •  מלגה בסכום של 6,000 ₪.
 • משרת הוראה הכוללת זכויות סוציאליות (לדוגמא: תשלומי פנסיה ודמי הבראה; הסכום משתנה בהתאם לוותק שניתן). 
פרטים נוספים (לקראת ההרשמה לשנה"ל תשפ"ב)
 1. מועמדות לתוכנית ניתן להגיש עד ליום רביעי ה- 30 ביוני 2021.
  יש למלא את טופס ההרשמה המקוון ולצרף אליו את כל המסמכים הנדרשים.
  הגשת מועמדות לתכנית מד"ע כוללת גם הגשת מועמדות למשרת תרגול. לפיכך, אין צורך למלא בנוסף גם טופס מקוון של משרות תרגול.
 2. וועדה תדון במועמדים על פי נתוניהם, והתלמידים יזומנו במהלך חודש יולי לראיון לפני קבלתם. 
  הראיונות יתקיימו ב-5 וב-7 ביולי.
  סבב נוסף של ראיונות לנרשמים מאוחר יתקיים בסוף אוגוסט.
 3. הודעות קבלה לתוכנית תישלחנה למועמדים עד סוף חודש יולי 2021. 
  הודעות על שיבוצים למטלות הוראה תימסרנה לאחר סבב הראיונות השני.
 4. תחילת הלימודים במסגרת התכנית מותנית בסיום תואר בוגר עד תחילת שנת הלימודים תשפ"ב.
 5. את הרישום הפורמלי יש להשלים במזכירות תלמידי מוסמך בבניין לוי.
 6. תשובות לשאלות ניתן לקבל במזכירות ההוראה של המכון בשעות הקבלה או באמצעות דוא"ל  לגב' שרה גבריאל: saraga@savion.huji.ac.il 
המידע מנוסח בלשון זכר ומכוון לתלמידות ותלמידים כאחד.