פרס ע"ש יעל מוסטפי לסטודנטים מצטיינים בתחום המיקרוסקופיה