חברי הקבוצה

דוא"ל טלפון פקס משרד אתר החוקר/ת תפקיד
ד"ר אורן רם ד"ר אורן רם 02-65-85408 סילברמן 1-611 אתר החוקר ראש קבוצת מחקר