האוניברסיטה העברית בירושלים
עמוד הבית
English
חיפוש מתקדם
מילגות קיץ לתלמידי בוגר

 
   
  מלגות קיץ לסטודנטים במדעי החיים – תשע"ח


אנו שמחים להודיע על פתיחת ההרשמה לתכנית מלגות הקיץ המאפשרת לסטודנטים להכיר את מעבדות המכון למדעי החיים.

במסגרת התכנית סטודנטים ישתלבו בעבודה מדעית במעבדות המכון בהיקף של 200 שעות בקיץ 2018.

זכאים להכלל בתכנית זו רק סטודנטים למדעי החיים הלומדים לתואר ראשון, וקיבלו אישור מחבר סגל בכיר של המכון לעבוד במעבדתו.

עדיפות תינתן לסטודנטים הלומדים שנה ראשונה או שנייה בלימודיהם וסטודנטים שלא קיבלו בעבר מלגת קיץ.

 להלן הקישור לרשימת כל חוקרי המכון ונושאי המחקר שלהם.

 

גובה המלגה: 5,400 ש"ח.


 

לפרטים ניתן לפנות למזכירות לענייני הוראה, המכון למדעי החיים:

טל: 02-6585337   02-6585445

 במייל: saraga@savion.huji.ac.il

 
 
לרישום יש להגיש את הטפסים הבאים:
טופס הרשמה (עם אישור מנחה), 
טופס בטיחות (יש למלא לאחר שעוברים הדרכת בטיחות)

 

המועד האחרון להגשת הטפסים: יום חמישי  14.6.2018
 
 
המכון למדעי החיים ע"ש אלכסנדר סילברמן הפקולטה למדעי החיים האוניברסיטה העברית בירושלים האוניברסיטה העברית בירושלים