האוניברסיטה העברית בירושלים
עמוד הבית
English
חיפוש מתקדם
כימיה ביולוגית : הנהלה

ניהול אקדמי
 
 
מנהל מחלקה:
פרופ' יוסי אורלי
טל:  02-6585451
דוא"ל: orly@vms.huji.ac.il 
  
ראש חוג:
  
פרופ' עודד ליבנה
טל:  02-6586894
 
מזכירות
 
 
עוזרת מינהל:
גב' רותי מועלם
טל:  02-6586447
      
מזכירה:
גב' אודליה טל
טל:  02-6585447

 
 פקס של המחלקה:
02-6586448


 
 
המכון למדעי החיים ע"ש אלכסנדר סילברמן הפקולטה למדעי החיים האוניברסיטה העברית בירושלים האוניברסיטה העברית בירושלים